بررسی سلامت شیر دام با اینترنت اشیا

بررسی سلامت شیر دام با اینترنت اشیا

فقدان فناوری می ­تواند در کوتاه مدت باعث فاسد شدن شیر دام شود. در این زمینه، اینترنت اشیا می­تواند دامداران را با دستگاه­های حس‌گر پشتیبانی کند تا آنها را از وضعیت هر گاو و شرایط شیر آن ها آگاه کند. سیستم های اینترنت اشیا  مبتنی بر حس‌گر میتوانند به طور موثر و صحیح بیماری ورم پستان گاو یا برخی بیماری‌های دیگر را قبل از اینکه بر تولید شیر تأثیر بگذارد، تشخیص دهند. با توجه به اینکه کیفیت شیر با تغییر برخی پارامترها مانند شوری و pH آن ارتباط دارد با پایش مستمر شیر، کیفیت و یا ترشیدگی شیر نیز تعیین می‌گردد. همچنین تجهیزاتی برای سردکردن ظرف شیر و حس‌گرهایی برای تنظیم دمای ظرف می‌توان استفاده نمود.

بررسی سلامت شیر دام با اینترنت اشیا

نظارت بر سطح سلامتی دام بسیار مهم است چراکه می‌تواند از ابتلا به بیماری جلوگیری کرده و نیز بیماری‌ها را در مراحل اولیه تشخیص دهد. دستگاه‌های اینترنت اشیا همچنین به کاهش نگرانی‌های مربوط به تغذیه دام کمک می‌کنند.با استفاده از اینترنت اشیا سامانه‌‌ای را برای اندازه‌گیری شیر دام‌های شیری صنعتی مستقر در دام‌داری‌ها ‌می‌توان طراحی و تولیدکرد و در هوشمندسازی دام‌داری‌های صنعتی کاربرد دارد.برای شروع کار دام‌دار بایستی با ورود اطلاعات هر دام آن را به سیستم معرفی کند و سپس با بررسی مداوم شاخص‌ها، سیستم تحلیل‌‌های گوناگونی مانند نیازهای غذایی و بهداشتی، انواع و میزان محصولات، به دام‌داران ارائه می‌‌شود.

بررسی سلامت شیر دام با اینترنت اشیا

نظارت بر رفتار گله‌ها یکی از مهم‌ترین کارها برای کشاورزان است. با دستگاه‌های اینترنت اشیا ، به‌راحتی می‌توان حرکات گاو که رفتارهای خاصی مانند چریدن یا دراز کشیدن برای جویدن را نشان می‌دهد، تسهیل کرد. با نظارت بر این موضوع، یک کشاورز به‌راحتی می‌تواند تشخیص دهد که آیا گاو در آن زمان به شیردوشی نیاز دارد یا خیر.علاوه بر این، دستگاه‌های اینترنت اشیا می‌توانند میزان شیردوشی و سرعت آن را اندازه‌گیری کنند. آنها همچنین می‌توانند میزان غذایی که یک گاو مصرف می‌کند و نیز تعداد گام‌هایی که طی یک‌روز برمی‌دارد را ردیابی کنند.