تشخیص هوشمند آتش سوزی در جنگل ها

تشخیص هوشمند آتش سوزی در جنگل ها با اینترنت اشیا

به طور کلی عوامل آتش‌سوزی به دو دسته طبیعی (آذرخش، فوران آتشفشانی، جرقه در اثر فروافتادن صخره‌ها و احتراق خودبخود) و انسانی (عمدی و غیرعمدی) تقسیم بندی می‌شوند. با توجه به اعلام اداره‌کل منابع طبیعی تقریباً منشأ تمامی آتش‌سوزی ها عوامل انسانی بوده اند و دخالت عوامل انساني در 95 درصد از آتش سوزي در جنگل ها و مراتع كشور مشهود است و 70 درصد اين آتش سوزي ها نيز سهوي است.نتایج ناشی از بررسی مکان های وقوع آتش سوزی در سطح استان ها، نشان می‌دهد، بیش از ۹۰ درصد مناطق پرخطر آتش سوزی، در مجاورت مناطق اراضی زراعی و باغی قرار دارند.

عواملی نظیر بروز پدیده خشکسالی، تغییرات شرایط محیطی و اقلیمی (کمبود بارش و افزایش درجه حرارت)، بر سخت تر شدن مهار آتش تاثیر گذار هستند.به همین دلیل نیاز فزاینده ای به سیستم های تشخیص آتش سوزی اولیه وجود دارد که می توانند علائم آتش را در مراحل ابتدایی خود تشخیص دهند و سریعاً برای جلوگیری از آن اقدام کنند.

خاموش کردن آتش در همان مراحل اولیه بسیار ساده تر از مراحل بعدی است و این تنها چند دقیقه طول می کشد. روش های سنتی خاموش کردن آتش در این حالت نامناسب است ، زیرا استفاده از آن ها خسارت کمتری را نسبت به خود آتش سوزی ایجاد می کند.

تشخیص هوشمند آتش سوزی در جنگل ها با اینترنت اشیا

آتش سوزی جنگل ها با استفاده از ابزار گوناگونی شامل ایستگاه های هواشناسی خودکار کنترل شونده از راه دور پیش بینی و ردیابی می شوند. حسگرهای الکترونیکی می توانند با فراهم آوردن اطلاعات آب و هوایی محلی بهتر، در مدل های پیش بینی آتش سوزی ها و تهدیدهای اولیه نقش مهمی ایفا کرده و درختان را از خطر آتش سوزی حفظ کنند.

از آن جایی که دسترسی به این سنسورها اغلب خیلی دشوار است، بنابراین شارژ دوباره یا تعویض دستی باتری های آن ها، انجام این پروژه را غیرعملی و گران قیمت می کند.

سیستم سنسور جدید با جاسازی سنسورها در درختان که خودشان تغذیه خودشان را برعهده دارند، از بروز این مشکل خودداری می کند. این سنسورها به باتری هایی مجهز شده اند که می توانند با استفاده از برق تولیدی از انرژی درختان به آهستگی خودشان را دوباره شارژ کنند.

سیستم جدید برق را به میزان کافی تولید می کند تا به سنسورهای دما و سنسورهای رطوبتی این اجازه را بدهد تا آن ها بتوانند در هر روز چهار بار سیگنال ها را به طور بی سیم ارسال کنند و یا در صورت وقوع آتش سوزی، سیگنال ها را به سرعت ارسال کنند.

هر سیگنال از یک سنسور به سنسور بعد جهش می کند تا زمانی که به یک ایستگاه هواشناسی موجود برسد. سپس این سیگنال ها توسط ماهواره به مرکز کنترل و مدیریت جنگل واقع در شهر مخابره می شود.

تشخیص هوشمند آتش سوزی در جنگل ها با اینترنت اشیا

تجهیزات شناسایی زود هنگام آتش سوزی به دلیل حسگرهای فوق العاده حساس عملکردهای خود را انجام می دهند. این سنسور دما ، دود و همچنین مواد شیمیایی ، طیفی (واکنش به شعله) و نوری هستند. همه آنها بخشی از یک سیستم واحد هستند که با هدف شناسایی زودهنگام و بومی سازی بیش از حد آتش سوزی انجام می شود.

مهمترین نقش در اینجا توسط خاصیت دستگاه های اولیه تشخیص آتش سوزی برای نظارت مداوم بر ترکیب شیمیایی هوا انجام می شود. هنگام سوختن پلاستیک ، پلکسی گلاس ، مواد پلیمری ، ترکیب هوا به طرز چشمگیری تغییر می کند ، این همان چیزی است که الکترونیک باید آن را اصلاح کند. برای چنین اهدافی ، سنسورهای حساس به گاز نیمه هادی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند ، مواد آنها قادر به تغییر مقاومت الکتریکی در معرض شیمیایی هستند.

برای کمک به آتش نشانان از گجت های هوشمند نیز می توان بهره مند شد.