ساختمان‌ سازی با کمک اینترنت اشیا

اینترنت اشیا در ساختمان سازی

 اگر اینترنت اشیا در ‌‌ساختمان‌ سازی و پروژه‌های‌ عمران حضور فعال داشته باشد، دیگر هیچ وسیله ‌ساختمانی گم نخواهد شد. چند بیل مکانیکی در این ‌ساختمان وجود دارد؟ هرکدام کجا قرار دارند؟ برای پاسخ به تمامی این پرسش‌ها کافی است به نقشه نظاره شود. این یعنی زمان از دست رفته در جستجوی وسایل گمشده و همچنین هزینه خرید وسایل جایگزین به شدت کاهش پیدا می‌کند. این قسمت چقدر باید حفاری شود؟ قطر این ستون یا محل دقیق قرارگرفتن آن کجاست؟ آیا همه چیز درست انجام شده است؟ یک نقشه مجازی حفاری به طور دقیق این پرسش‌ها را پاسخ می‌دهد و به کمک نقشه محل دقیق هروسیله‌‌‌‌ای تعیین می‌شود. آن وقت تنها چند کلیک کافی است که دستگاه‌های هوشمند، برش، حفاری و یا سایر تغییرات را انجام دهند.و مدیریت هوشمند ساختمان آسان تر و با سرعت بیش تری انجام می شود.

اینترنت اشیا در ساختمان سازی

 مدیریت ضایعات یکی از موارد مهمی است که باید در کارگاه‌های نوین ‌ساختمان‌ سازی موردتوجه قرار گیرد. ضروری است که محل کار از زباله‌ها و نخاله‌ها تمیز شود تا فضای کافی برای کار کردن فراهم شود و خطرات کاهش یابد. میزان ضایعات باید در زمان مشخصی کنترل و سپس حذف شود. برای دفع ضایعات باید رویکردهای مناسبی اتخاذ و اجرا شود. با استفاده از ردیاب‌های اینترنت اشیا می‌توان به‌راحتی روند دفع ضایعات را کاهش داد. همچنین در پایش سلامت ‌ساختمان‌ سازی به‌منظور تشخیص لرزش‌ها، ترک‌ها و شرایط المآن‌ها‌ی مهم سازه‌‌‌،کاربرد دارد.

اینترنت اشیا در ساختمان سازی

 یکی دیگر از ترندهای جالب‌توجه در صنعت ‌ساختمان‌ سازی ، کاربرد اینترنت اشیا در عمل‌آوری بتن است. سنسورها در مرحله بتن‌ریزی درون بتن تعبیه می‌شوند تا بعد از آن، مدیر ساخت بتواند ‌‌علاوه‌بر کنترل ‌فرآیند عمل‌آوری، در خصوص زمان‌بندی مراحل بعدی برنامه‌ریزی کند. برآورد مقاومت فشاری بتن به‌واسطه سنسورها امکان بهینه‌سازی برخی از عملیات ‌ساختمان‌ سازی مثل زمان برداشتن قالب‌ها، آماده‌سازی یک پل یا جاده برای تردد افراد و وسایل نقلیه، زمان پیش تنیدگی کابل‌های پیش‌تنیده فراهم می‌کند.