نقاط کلیدی پروژه هوشمند سازی بنادر

اینترنت اشیا در هوشمند سازی بنادر

بنادر در حوزه عملکردی خود دارای شکاف ها و معضلاتی هستند. که اجرای پروژه بنادر هوشمند می تواند. آن را برطرف کنند. لذا لازم است تا مناطقی که دارای عملکرد ضعیف هستند. و یا نیاز به پیشرفت سریع دارند. شناسایی شوند. البته در پس مشکلات شناسایی شده در برخی مواقع با دلایل ساختاری روبرو هستیم. برخی از این موارد مربوط عملکرد یا رفتارهای منابع انسانی و ترجیحات عوامل انسانی درگیر برای انجام کارها به روش های خاص خود است.

تجربه نشان داده است. که بیشتر مشکلات ساختاری مربوط به عدم کارآیی در فرایند حمل بار است. برای کشف مشکلات ساختاری، بنادر باید نحوه اجرای فرآیندهای موجود را بررسی کنند.

پس از شناسایی مشکلات، مشکلات اولویت بندی می شوند. و برای رفع آن ها راه کارهای فناورانه ای که منجر به هوشمندی بندر می شود شناسایی می شوند. لازم است که هر راهکار متناسب به ارزشی که ایجاد می کند. متناسب سازی شده و با سیاست های سازمان بنادر و دریانوردی نیز منطبق گردد.

کاهش ترافیک در بندر های هوشمند

به عنوان مثال برای کاهش تراکم ترافیک کامیون های که واردشده یا خارج شده از بنادر، می توان حسگرهایی را روی سطوح جاده نصب کرد. که اطلاعات میزان ترافیک را در لحظه به طور هوشمند جمع آوری و به اشتراک می گذارند. این اطلاعات برای بهینه سازی الگوریتم های تخصیص بهینه کامیون و همچنین بهینه سازی ترافیک بسیار مفید هستند.

از سوی دیگر، این اطلاعات را می توان با استفاده از یک اپلیکیشن که روی تلفن همراه رانندگان نصب می شود. به دست آورد. به این صورت که اپلیکیشن موقعیت جغرافیایی کامیون ها را به صورت خودکار جمع آوری و ارسال می کند. و می توان محل استقرار کامیون منفرد را دریافت کرد. این دو مسیر به منظور کسب اطلاعات ترافیکی تردد کامیون ها، هر دو دارای جوانب مثبت و منفی هستند. که باید با سایر متغیرهای دیگر مورد ارزیابی قرار گیرند. تا مشخص شود کدام یک از این روش ها می تواند مناسب تر باشد.

اینترنت اشیا در بنادر هوشمند

مثال دیگر استفاده از نرم افزارهای خوانش پلاک است. که به طور خودکار و هوشمند کامیون ها را هنگام عبور از دروازه ترمینال خوانش می کند. استفاده از این روش به طور گسترده در اروپا و ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. اما همین روش اصلا برای کشور هند مناسب نمی باشد. زیرا به دلیل تنوع ظاهری پلاک کامیون های ایالات مختلف هند نمی توان از این روش برای شناسایی کامیون های ورودی به بندر استفاده نمود. لذا بنادر هند مجهز به سیستم شناسایی کامیون از طریق تگ های RFIDهستند.

برای افزایش شانس دستیابی به نتیجه مطلوب، بنادر باید سبدی از مجموعه پروژه های هوشمند سازی برای رفع مشکلات تهیه نمایند. و همانطور که پیشتر نیز اشاره شد. بنادر هامبورگ برای رسیدگی به ازدحام جاده ها و مسیرهای منتهی به بندر چندین راهکار را در دستور کار دارد. که از جمله می توان به انبار مجازی برای کاهش دفعات حمل کانتینرهای خالی توام با استفاده از حسگرهای مختلف برای دریافت داده های لحظه ای از جریان ترافیک اشاره نمود.