کانتینر های هوشمند

کانتینر های هوشمند با اینترنت اشیا

کانتینر های هوشمند از شبکه ای از سنسور ها تشکیل شده اند و با پلتفرم های اینترنت اشیا هدایت و کنترل میشوند.

در حوزه نظارت برکانتینرها با سه چالش اصلی روبرو هستیم:1.اطمینان از اینکه کانتینر وارد شده دست نخورده است.  2.اطمینان از انسجام و یکپارچگی کانتینر  3.اطمینان از انتقال سالم آن به فرد و مکان مورد نظر

قبل از ارائه راهکارهای بر پایه  IOT بایدمطرح کرد که مهمترین رکن در توسعه این نوع فناوری ها فراهم کردن زیرساخت ها می باشند.

روش اول

از طریق فناوري هاي تشخیص و ردیابی انجام می گیرد و شامل هویت راننده، وسیله نقلیه، کانتینر، و مهر و موم و بازرسی خسارت کانتینرطی مراحل مختلف در بندر می باشد.

روش دوم

نظارت بر اطراف کانتینر با استفاده از دوربین های مداربسته یا مادون قرمز هست.

روش سوم

اضافه کردن تجهیزات هوشمند به محموله یا کانتینراست.مثلا سنسور های دما و رطوبت برای مواد غذایی .

 

 

در بنادر بزرگ هدایت کردن انبار کانتینرهاي خالی یکی از بزرگ ترین چالش هاي کانتینري است در حالت عادی مدیریت کانتینرهای خالی به دلیل کمبود اطلاعات بسیار دشوار است و نتیجه آن تاثیراتی مثل افزایش ترافیک ، افزایش گازهای گلخانه ای است.

چنانچه ما یک سیستم جامع اطلاعاتی که بصورت بلادرنگ اطلاعات حیاتی کانتینر های هوشمند از شبکه سنسور ها (که در محوطه بندر و خود کانتینرهای هوشمند تعبیه شده باشند ) که شامل : موقعیت مکانی ، مبدا،مقصد ، شرایط درون کانتینر ، محتویات و…. دریافت کنیم . میتوانیم تمامی چالش های نظارت بر کانتینرها و معضل کانتینرهای خالی را حل نماییم.

کانتینر های هوشمند با اینترنت اشیا

در این زنجیرۀ حمل صاحبان کشتی، دارندگان بار، آژانس‌های مرزی، مقامات بندری و گمرکی به نحوۀ جابه‌جایی کالا دسترسی کامل دارند از سوی دیگر این کانتینر‌ های هوشمند به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کالا‌های خطرناک بلافاصله در کمترین زمان از سایر کالا‌ها تشخیص داده می‌شوند.

از آنجایی که محمولات یخچالی معمولاً نسبت به سایر کالا‌ها از ارزش و حساسیت بالاتری برخوردارند و در مقابل نوسانات درجه حرارت بسیار آسیب‌پذیر می‌باشند، لذا ثابت نگه‌داشتن درجه حرارت برای این نوع محمولات در طول این مسیر طولانی، بسیار حائز اهمیت بوده و به همین جهت تک‌تک این کانتینر‌ های هوشمند باید به یک سامانه مرکزی یارانه‌ای متصل شود. و از اتاق کنترل، درجه حرارت آن به صورت مداوم کنترل و تنظیم شود. و این نظارت ممکن نمی‌شود. مگر به کمک یک سامانه کامپیوتری که به‌همین منظور در کشتی نصب می شود.

با بررسی داده‌های اساسی، پتانسیل صرفه‌جویی در مصرف سوخت در عملکرد بندر مانند محاسبه دقیقه در تخلیه و بارگیری هر کانتینر مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.