تشخیص هوشمند آتش سوزی در جنگل ها با اینترنت اشیا

تشخیص هوشمند آتش سوزی در جنگل ها

تشخیص هوشمند آتش سوزی در جنگل هابه طور کلی عوامل آتش‌سوزی به دو دسته طبیعی (آذرخش، فوران آتشفشانی، جرقه در اثر فروافتادن صخره‌ها و احتراق خودبخود) و انسانی (عمدی و…
هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

هوش مصنوعی در شاخه ها و سطوح مختلف

هوش مصنوعیسطح های هوش مصنوعی هوش مصنوعی محدود،هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی سوپر محدود هوش مصنوعی محدود بسیار زودتر از انواع دیگر آن پدید آمده است. این روزها نمونه…
ربات آتش نشان

ربات های آتش نشان

ربات های آتش نشانسیستم های آتش نشانی رباتیک با وظایف خاصی  طراحی می شوند. که شامل تجزیه و تحلیل و مکان یابی آتش سوزی می باشند. انجام جستجو و نجات…
لباس هوشمند آتش نشانان

گجت هایی برای آتش نشانان

گجت هایی برای آتش نشانانگجت هایی برای آتش نشانان طراحی شده است که از جمله آن ها این دستگاه هوشمند ارزان قیمت است،که به اندازه یک دکمه است و توسط…
هوش مصنوعی درکمک به آتش نشانان

هوش مصنوعی درکمک به آتش نشانان

هوش مصنوعی درکمک به آتش نشاناناز هوش مصنوعی در کمک به آتش نشانان نیز استفاده می شود و بدین منظور دانشمندان ناسا و وزارت امنیت داخلی آمریکا یک سیستم هوش…
آتش نشانی هوشمند

سنسور های ایمنی در برابر آتش

سنسور های ایمنی در برابر آتشدر حال حاضر سنسورهای دما برای تشخیص دما در محدوده طبیعی پیکربندی شده اند. اما سنسورهای ویژه ضد حرارت می توانند. درجه حرارت آتش سوزی…
سیستم اعلان حریق

سیستم اعلام حریق هوشمند

سیستم اعلام حریق هوشمندسیستم اعلام حریق زنگ هشداری است که سیگنال هایی را از آلارم های مختلف سنسورها دریافت می کند و مواردی را ارزیابی می کند و سپس متناسب…
هوشمند سازی آتش نشانی

هوشمند سازی آتش نشانی

آتش نشانی هوشمندآتش نشانی هوشمند شامل حسگرهای هوشمند و دستگاه های ارتباطی است که با همدیگر یک سیستم سایبر فیزیکی(CPS)توزیع شده کاملاکاربردی را تشکیل می دهند.داده های به دست آمده…
اینترنت اشیا در خدمت آتش نشان ها

اینترنت اشیا در خدمت به آتش نشان ها

اینترنت اشیا در خدمت به آتش نشان هاتوسعه های اخیر، انقلاب اینترنت صنعتی، منجر به پیشرفت های نوآورانه در حوزه های سایبری و تجهیزات فیزیکی، فناوری ها، و سیستم ها…