استارتاپ ها و شرکت های کشاورزی هوشمند

اینترنت اشیا در کشاورزی هوشمند

شرکت های فعال در حوزه کشاورزی هوشمند:

 

شرکتCLearpath Robotics در کانادا

شرکتی در حوزه کشاورزی هوشمند است این شرکت رباتی برای شناسایی و چیدن میوه ی سـیب از درخـت طراحـی و ارائـه کرده است. به عنوان نمونه ای از حوزه ی کشاورزی، این شرکت با همکاری شرکت Robotic Fruit Fresh رباتی برای چیدن سیب از درخت طراحی کرده است. این ربات درابتدا با استفاده از بینایی ماشین سیب های درخت را شناسایی می کند، سپس با استفاده از بازوی رباتیک خود که 3 درجه آزادی دارد به سمت سیب رفته و آن را می چیند. با توجه به سنسور های بینایی که در درخت گذاشته می شود و آلارم هایی که به وسیله این سنسور ها به صدا در می آید ربات ها از زمان مناسب چیدن میوه ها مطلع میشوند و اقدام می کنند.

شرکت eFarmer B.V در هلند

این شرکت سیستم تبدیل تراکتورهای سنتی به تراکتورهای خودران را دارد، این شرکت به طراحی سیستمی برای هدایت تراکتورهـا از طریـق GPS و از راه دور پرداخته است. برای این منظور کاربر ابتدا باید نرم افزار efarmer که در پلتفرم های مختلف دردسترس است را دانلود و نصب کند و سپس در آن ابعاد، موقعیت، نوع محصول و سایر اطلاعات زمین های کشاورزی و همچنین تراکتورهای خود را وارد نماید. سپس رهیاب fieldBee را به تراکتورمتصل کرده و ایستگاه مبدا رهیابی Station Bee RTK را در زمین مد نظر قرار داده میشود تا ازطریق ارتباط و مقایسه موقعیت مکانی بین سیستم رهیاب و ایستگاه مبدا و همچنین نقشه ی از پیش وارد شده، مسیر دقیق حرکت تراکتورها برای پوشش کامل مزرعه به راننده ی تراکتور نشان داده شود.به تازگی این شرکت برای برخی تراکتورها، امکان فرمان خودکار را نیز ارائه کرده است که با نصب آن به جای فرمان اصلی تراکتور، امکان مسیریابی و حرکت خودکار تراکتورها در مسیرهای ازپیش تعیین شده به وجود می آید.

شرکت Rachio در آمریکا

محصول ارائه شده توسط این شرکت سیستمی جهـت کنتـرل هوشـمند شـیر های آب پاش و خودکارسازی فرآیند آبیاری باغچه های و حیاط های منـازل اسـت. خدمت اصلی ارائه شده توسط این شرکت، کنترل فرآیند آبیاری از طریق تلفن های هوشمند و یا دستیار های شخصی هوشمند مانند الکسا )دستیار شخصی آمازون( است. این سیستم علاوه بر این خدمت، باجمع آوری اطلاعات آب و هوایی می تواند میزان آبیاری را بر مبنای میزان بارندگی و یا خشکی هوا تنظیم نماید. همچنین این شرکت جریان سنج های وایرلسی نیز همراه با سیستم خود ارائه می کند که امکان شناسایی نشت و یا ترکیدگی لوله ها به صورت آنالین و مدیریت آبیاری در این شرایط را برای کاربران فراهم می کند.

اینترنت اشیا در کشاورزی هوشمند

شرکت tevatronic در فلسطین

این شرکت سیستم خودکار آبیاری ارائه کرده است که با استفاده از سنسـورهای خـود ابتدا شرایط خاک اطراف گیاه را به صورت سه بعدی مورد بررسی قرار می دهد و سپس بر اساس و نیاز گیاه عملیات آبیاری را انجا می دهد. سنسورهایی که این شرکت طراحی کرده، در داخل زمین و در کنار گیاهان قرار می گیرد و با استفاده از اندازه گیری فشار خاک، به طور مداوم میزان آب و رطوبت موجود در خاک را اندازه گیری می کند و هر لحظه این اطلاعات به پردازنده اصلی ارسال می شود. هنگامی که میزان رطوبت تا حد تعیین شده کاهش یافت، با استفاده از الگوریتم طراحی شده، سرور به سیستم آبرسانی فرمان می دهد تا آبیاری را شروع کند. از طرف دیگر این سنسور ها ، دستور قطع آبیاری به سیستم را نیز ارسال میکنند تا گیاه نه کمبود آب داشته باشد و نه بیش از حد به آن آبرسانی شود.

شرکت Digital Springدرآمریکا

این شرکت دو نوع سنسور اندازه گیری میزان رطوبت، دما و نور طراحی کرده است که یکی درگلدان ها کاربرد دارد و دیگری به صورت مجموعه ای از سنسورهای بی سیم است که برای محیط های باز مانند باغچه ها کاربرد دارد. سنسورهای بی سیم طراحی شده برای گلدان ها، Daisy نام دارد که بعد از اندازه گیری رطوبت ، دما و نور محیط گیاه، این اطالعات را به صورت لحظه ای در قالب یک اپلیکیشن تلفن همراه و یا تبلت در اختیار کاربر قرار می دهد. این اپلیکیشن همچنین دفعات آبیاری گیاهان را نیز ثبت می کند و به کاربر پیام هایی جهت یادآوری آبیاری و وضعیت گیاه ارسال می کند. این شرکت همچنین سیستم دیگری تحت عنوان ecco ارائه کرده است که برای اندازه گیری میزان رطوبت در محیط های باز و کنترل سیستم های آبیاری استفاده میشود که از یک مجموعه سنسورهای به هم مرتبط و یک کنترل مرکزی تشکیل شده است.

اینترنت اشیا در کشاورزی هوشمند

شرکت Farnmote در ژاپن

این شرکت سیستمی جهت جمع آوری اطالعات و مـدیریت محصـولات لبنـی واحشام مبتنی بر انواع سنسورها و هوش مصنوعی ارائه کرده اسـت. این سیستم برای جمع آوری اطلاعات به منظور تصمیم گیری در حوزه ی مدیریت ساخته شده است و مواردی همچون تعداد دام، میزان تولید هرکدام، وضعیت سلامتی آن ها و بسیاری فعالیت های مدیریتی دامداری ها در این پلتفرم در نظر گرفته شده است. آن ها همچنین سنسورهای حرارتی ای ارائه کرده اند که به دام متصل شده و اطلاعات حیاتی و مربوط به سلامت آن را در لحظه به کمک هوش مصنوعی بررسی می کند. همچنین این پلتفرم علاوه بر نمایش اطلاعات، امکان افزودون یادداشت به هر بخش را نیز به کاربر ارائه می کند.

شرکت Cheruvu در هند

این شرکت پلتفرمی آنلاین و مبنی بر داده کاوی و هوش مصنوعی به منظور ارائـه تحلیل های مختلف برای بهبود عملکرد کشاورزان و کاهش ریسک به خصوح درکشورهای در حال توسعه ارائه کرده است. این شرکت با ترکیب اطلاعات آب و هوایی،آزمایش های خاک و تجارب سایر کشاورزان به تصمیم گیری بهتر کشاورزان کمک می کند. عمده فعالیت این شرکت در دو دسته ی ارزیابی عملکرد کشاورزان نسبت به گذشته با در نظر گرفتن فعالیت سایر کشاورزان منطقه از یک سو و ارزیابی مواد معدنی موجود در خاک که توسط کارشناسان خودشان نمونه برداری و آنالیز می شود، تحلیل تصاویر هوایی، تحلیل وضعیت آب وهوایی و ارائه مشاوره در این حوزه ها از سوی دیگر است، تقسیم می شود.