اینترنت اشیا

نحوه کار با اینترنت اشیا

نحوه کار با اینترنت اشیابرای اینترنت اشیا اولین چیزی که نیاز دارید، حسگرها و دستگاه‌هایی با قابلیت جمع‌آوری، ذخیره، انتقال و دریافت داده ها است. مولفه بعدی اتصال است؛ داده‌های…

هوش مصنوعی در هولدینگ Sales Fourse

هوش مصنوعی در هولدینگ Sales Fourseدر این مقاله به نقش و کاربرد های هوش مصنوعی درهولدینگ  Sales Fourse  اشاره میشود: شرکت Sales Fourse بزرگترین شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری…
از هوش مصنوعی و گجت های هوشمند و اینترنت اشیادر قسمت های مختلف هولدینگ والت دیزنی استفاده شده است

هوش مصنوعی در هولدینگ WALT DISNEY

هوش مصنوعی در هولدینگ WALT DISNEYاز هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و گجت های هوشمند در قسمت های مختلف هولدینگ والت دیزنی استفاده شده است و در این مقاله به…

هوش مصنوعی در هولدینگ علی بابا

هوش مصنوعی در هولدینگ علی باباهوش مصنوعی و اینترنت اشیا در اکثر قسمت های هولدینگ علی بابا به کار برده شده است  و در این مقاله به قسمتی از نقش…
هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در قسمت های مختلف هولدینگ Baidu به کار برده شده است

هوش مصنوعی در هولدینگ جهانی Baidu

هوش مصنوعی در هولدینگ Baiduهوش مصنوعی و اینترنت اشیا در قسمت های مختلف هولدینگ Baidu به کار برده شده است و در این مقاله به کاربرد های مختلف هوش مصنوعی…
هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در رستوران های زنجیره ای مک دونالد به کار برده شده است و در این مقاله به قسمتی از آن اشاره میشود

هوش مصنوعی در رستوران های مک دونالد

هوش مصنوعی در رستوران های مک دونالدهوش مصنوعی و اینترنت اشیا در رستوران های زنجیره ای مک دونالد به کار برده شده است و در این مقاله به قسمتی از…
فهرست