تسهیل در بانک داری با اینترنت اشیا

اینترنت اشیا در بانک داری

بانک داری با اینترنت اشیا  شیوه نوینی را در اختیار بانک ها قرار می دهدو تسهیلات فراوانی را نیز به همراه دارد،میلیاردها دستگاه وجود دارد که به یکدیگر متصل هستند و یک سیستم هوشمند از سیستم های دیگر را فراهم می کند. این سیستم ها و دستگاه های هوشمند داده ها را از طریق ابر به اشتراک می گذارند که برای کمک به تحول مشاغل ، زندگی مردم و جهان از طرق مختلف تجزیه و تحلیل می شود. بانک ها می توانند دید کاملی از امور مالی مشتریان در زمان واقعی داشته باشند زیرا مشتریان از دستگاه های هوشمند در دسترسی به داده ها استفاده می کردند. داده ها به راحتی در میان میلیون ها دستگاه از قسمت انتهایی مشتری تا سمت انتهای بانک به اشتراک گذاشته می شود. از طریق داده هایی که بانک ها جمع آوری می کنند ، آنها می توانند نیازهای مشتری را پیش بینی کرده و راه حل ها و همچنین مشاوره ای ارائه دهند که به مشتریان در تصمیم گیری های هوشمند و هوشمندانه در مورد امور مالی خود کمک می کند.

اینترنت اشیا در بانک داری نقش ویژه ای دارد

 بانک ها می توانند از طرق مختلف با مشتری خود ارتباط برقرار کنندبه عنوان مثال ، با ارائه مشاوره و همچنین پاداش دادن به مشتریان در سایر حوزه های زندگی ، نه لزوماً در امور مالی. وقتی این اتفاق می افتد ، بانک ها می توانند وفاداری مشتری را افزایش دهند.در امور بانکی  ، اینترنت اشیا مزایای بسیاری را به همراه دارد. این سرویس نه تنها به بدهی بلکه به مشتریان کارت اعتباری خدمات پاداش دهنده و دسترسی آسان دارد. بانک ها قادر به تجزیه و تحلیل نحوه استفاده مشتریان از کیوسک های خودپرداز در مناطق مختلف هستند و بسته به میزان استفاده از آنها ، نصب خودپردازها را در آن مناطق کاهش یا افزایش می دهند. علاوه بر این ، بانک ها همچنین می توانند با نصب کیوسک و افزایش قابلیت دسترسی به خدمات بانکی برای مشتریان ، از اینترنت اشیا استفاده کنند تا خدمات درخواستی را به مشتریان نزدیک کنند.

اینترنت اشیا در بانکداری 

در بخش کشاورزی ، کشاورزان مشتری بانک ها می توانند از راه حل های اینترنت اشیا بهره مند شوند. به عنوان مثال ، بانک ها قادر به تجزیه و تحلیل تولیدات کشاورزی علاوه بر سایر شرایط کشاورزی هستند که به بانک ها امکان می دهد ارزش تولید محصولات را تخمین بزنند. بر اساس عملکرد محصول که از طریق اینترنت اشیا تخمین زده می شود ، بانک ها قادر به ایجاد انعطاف پذیری در مورد شرایط مالی بر اساس عملکرد پیش بینی شده و همچنین فراوانی و تولید محصول هستند. چنین اطلاعاتی می تواند به ایجاد یک رابطه قوی تر بین کشاورز و بانکدار کمک کند.