اینترنت اشیا در تشخیص آتش سوزی جنگل ها

اینترنت اشیا در آتش سوزی جنگل ها

در حال حاضر یکی از چالش‌ها، آتش‌ سوزی‌ جنگل‌ ها و مراتع سرسبز است که تعداد زیادی حسگر اینترنت اشیا برای دریافت دقیق اطلاعات و پیش‌بینی صحیح لازم است. اگر حسگرهای اینترنت اشیا حتی به قطارها متصل شوند و آن‌ها را به فضای اینترنت اشیا متصل کنیم می‌توانند بخشی از راهکار حل مشکل پیش‌گیری آتش‌ سوزی جنگل‌ ها باشند. قطارهای مجهز به حسگرهای اینترنت اشیا می‌توانند تمامی اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده و آن را به فضای ابری ارسال کرده تا از آن طریق در اختیار جنگل بانی، موسسات دولتی یا خصوصی و سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گیرد تا براساس آن داده‌ها و هوش مصنوعی به کار برده شده در سیستم آتش نشانی تحلیل‌هایی صورت پذیرد و مورد استفاده قرار گیرند.

اینترنت اشیا در آتش سوزی جنگل ها

آتش‌ سوزی جنگل‌ ها با استفاده از ابزارهای گوناگونی شامل ایستگاه‌های هواشناسی خودکار کنترل شونده از راه دور پیش‌بینی و ردیابی می‌شوند. حسگر های اینترنت اشیا می‌توانند با فراهم آوردن اطلاعات آب و هوایی محلی بهتر، در مدل‌های پیش‌بینی آتش‌سوزی‌ جنگل ها و تهدیدهای اولیه نقش مهمی ایفا کرده و درختان را از خطر آتش‌سوزی حفظ کنند. از آن‌جایی که دسترسی به این سنسورها اغلب خیلی دشوار است، بنابراین شارژ دوباره یا تعویض دستی باتری‌های آن‌ها، انجام این پروژه را غیرعملی و گران قیمت می‌کند. سیستم سنسور جدید با جاسازی سنسورها در درختان که خودشان تغذیه خودشان را برعهده دارند، از بروز این مشکل خودداری می‌کند. سنسورهای اینترنت اشیا به باتری‌هایی مجهز شده‌اند که می‌توانند با استفاده از برق تولیدی از انرژی درختان به آهستگی خودشان را دوباره شارژ کنند.