اینترنت اشیا در خدمت به آتش نشان ها

اینترنت اشیا در خدمت آتش نشان ها

توسعه های اخیر، انقلاب اینترنت صنعتی، منجر به پیشرفت های نوآورانه در حوزه های سایبری و تجهیزات فیزیکی، فناوری ها، و سیستم ها گشته است. انقلاب اینترنت صنعتی منجر به اینترنتی از اشیا، داده های بزرگ، تجزیه و تحلیل و ارتباطات ماشین به ماشین شده است. و از انواع سنسورها جهت به دست آوردن اطلاعات جدید و تجزیه و تحلیل  داده ها استفاده می گردد. تجهیزات و فن آوری ها از یک زیرساخت برای ایجاد CPS استفاده می کنند.

CPS ، جهان سایبری و دنیای فیزیکی را با فن آوری که به محیط اطراف خود در زمان واقعی پاسخ دهد ترکیب می کند. کوچک سازی سنسورها و قدرت رایانه ها همراه با فن آوری های ارتباطی بی سیم منجر به طیف وسیعی از محصولات تجاری گردیده است.که در بسیاری از مناطق کاربردی استفاده می شوند. این تحولات فن آوری، یک حس از انواع فرصت های غیر قابل تصور فراهم می کند. که به منظور بهبود ایمنی و کارآیی آتش نشانی و حفاظت از آتش در دسترس قرار می گیرد.

اطفای حریق هوشمند

محیط های هوشمند، غنی از سنسور هایی هستند که مقادیر زیادی داده مفید بالقوه ایجاد می کند اطفای حریق هوشمند و حفاظت از آتش با استفاده از این فن آوری ها با طیف گسترده ای از سنسورها و ابزارهای نرم افزاری برای انجام وظایف به شیوه ای بسیار مؤثر و کارآمد ضبط و بهره برداری می شود. در پس پیشرفت سنسورها و ابزارهای جدید سوال های عمیقی از چگونگی بهترین استفاده مؤثر از سیل اطلاعات با ارزش نهفته است. برای حل این مشکل،یک چارچوب اطفای حریق هوشمند مورد نیاز است. آتش نشانی هوشمند توسط پلتفرم اینترنت اشیا یک چارچوب برای جمع آوری و ترکیب مقادیر زیادی اطلاعات است که طیف وسیعی از منابع پردازش، تجزیه و تحلیل و پیش بینی وقایع می باشد و با استفاده از آن اطلاعات و انتشار نتایج و ارائه تصمیم گیری هدفمند بر اساس یافته ها و پیش بینی ها،  اقداماتی موثر در زمان مناسب انجام می شود.

 تجهیزات مورد استفاده در آتش نشانی هوشمند
  • پنل اعلان خطر
  • زنگ هشدار مونوکسیدکربن
  • زنگ اعلام خطر
  • سنسورهای فعالیتی/ حرکتی
  • دوربین های مدار بسته
  • سنسورهای حرارتی
  • کپسول آتش نشانی

فرآیند پیچیده جمع آوری اطلاعات با سنسورها آغاز می گردد، که سنسور ها روز به روز در حال ارزان تر و قوی تر شدن هستند. سنسورها ویژگی های محیط فیزیکی درگیر در یک موقعیت اضطراری آتش را به داده های اولیه تبدیل می کنند. در نتیجه، این آغاز روند تبدیل آنچه درک شده به اطلاعات عملی است. امروزه، شایع ترین و در برخی از روش ها، مهم ترین فن آوری های سنسور الکترونیکی مرتبط با ایمنی در ساختمان های مسکونی، آشکارسازهای دود می باشند.

روند فن آوری های جدید الکترونیکی می تواند به طور روز افزون، یک محیط غنی از سنسور ارائه دهد. که اطلاعات گسترده بالقوه مفیدی را می توان از آن مشتق نمود، از جمله سنسورهای استفاده شده در محیط های هوشمند جهت تشخیص آتش سوزی سنسورهای دود، سنسورهای حرارتی، و آشکارسازهای CO هستند. که سیگنال های آن ها هرگونه نشانه ای از جرقه، بوی مواد سمی، حرارت بیش از حد و دود قابل توجه را دریافت کرده وعمل می کنند. زیرا دود آتش، مخلوطی از ذرات جامد و مایع معلق در هوا ، بخارها و گازهای ایجاد شده از تجزیه حرارتی و احتراق است؛ بسیاری از این گونه گازها، از نظر تنفسی، مضر یا سمی هستند.