اینترنت اشیا در نظارت بر لوله های گاز

اینترنت اشیا در نظارت بر لوله های گاز

نشت خط لوله های گاز یکی از مهم ترین مواردی است. که صنعت نفت و گاز با آن روبرو است. این مشکلات منجر به خسارت های مالی، زیست محیطی و کاهش اعتبار شرکت می شود.

 • اینترنت اشیا به نظارت بر سیستم خط لوله و اجزای آن مانند لوله ها، پمپ ها و فیلترها کمک می کند. بدون اینترنت اشیا ،شرکت ها باید به منابع انسانی در بررسی های روزمره و تعمیرات اعتماد کنند.
 • اینترنت اشیا با نظارت لحظه ای بر خط لوله منجر به کاهش بررسی های چشمی می شود. داده های لحظه ای در کاهش خطرات عمده که همراه با نشت خط لوله و سایر شرایط ناخواسته هستند، کمک می کند.
 • با استفاده از اینترنت اشیا می توان کارمندان را به سرعت آگاه ساخت تا هرگونه مسئله ای را که ممکن است در معرض خطر قابل توجهی باشد برطرف سازند.
 • یکی دیگر از مزایای استفاده از اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز، مدیریت کارآمد کارکنان و کارخانه است.
 • کارمندان فقط در صورت تشخیص ناهنجاری لازم است که نگهداری را انجام دهند. این امر نیاز به بازرسی دوره ای انسان را از بین می برد، و منابع انسانی می توانند به طور مؤثر اداره شوند.علاوه بر این، خاموشی برنامه ریزی شده و مدیریت کارآمد مواد اولیه، می تواند با استفاده از اینترنت اشیا انجام شود.
اینترنت اشیا در نظارت بر لوله های گاز

مزایای نظارت بر خط لوله با استفاده از فناوری اینترنت اشیا

 • جلوگیری از سرقت محصول، بهبود ایمنی، کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری از طریق مانیتورینگ DASبرای تشخیص مداخله شخص ثالث قبل از وقوع منفذ، چه مخرب باشد چه تصادفی
 • تصمیم گیری سریع و متمرکز با اینترنت اشیا و براساس اطلاعات دقیق در کلیه نقاط خط لوله گاز، که باعث می شود سرپرستی از خط لوله را بهبود بخشد و از این طریق خطر آسیب را کاهش می دهد.
 • بهینه سازی برنامه نگهداری و کاهش زمان قطع غیرمترقبه
 • تعمیر و نگهداری مبتنی بر ریسک اندازه گیری دقیق لحظه ای اطلاعات
 • بهبود بازده سرمایه گذاری با پیشبینی مؤثر و جلوگیری از خرابی تجهیزات و کاهش زمان خرابی
 • جلوگیری از آسیب به محیط زیست با تشخیص زود هنگام نشت سرب لوله های گاز با استفاده از سنسورهای توزیع شده آکوستیک و حسگرهای درجه حرارت توزیع شده