اینترنت اشیا صنعتی چیست ؟

اینترنت اشیا صنعتی

اینترنت اشیا صنعتی از زیرمجموعه های اینترنت اشیا محسوب می شود در واقع به کابرد اینترنت اشیا در صنعت، “اینترنت اشیا صنعتی” می گویند که از آن با IIoT  یاد می شود. اینترنت اشیا صنعتی انقلابی را در تولید با فراهم آوردن امکان دستیابی به مقادیر بسیار بیشتری از داده ها، با سرعتی بسیار بالاتر و بهره وری بیشتر فراهم می کند. تعدادی از شرکت های نوآور شروع به اجرا و پیاده سازی اینترنت اشیا در صنعت با استفاده از دستگاه های هوشمند متصل به هم، در کارخانه های خود کرده اند.

شبکه های اینترنت اشیا صنعتی که تجهیزات هوشمند را به یکدیگر متصل کرده اند، باعث می شود تا داده ها بین تمامی بخش ها از جمله افراد، کارخانه و … تبادل شود. مدیران بخش های صنعتی می توانند به کمک IIOT  بر چگونگی انجام و پیشرفت فعالیت های شرکت خود نظارت داشته باشند. بدین طریق آن ها می توانند تصمیمات لازم را جهت پیشرفت، اتخاذ کنند.

استفاده از اینترنت اشیا صنعتی سبب بهبود ارتباطات، بهره وری، توسعه مقیاس کاری و صرفه جویی در وقت و هزینه ها ، برای شرکت های صنعتی به دنبال خواهد داشت. این ساختار هوشمند می تواند باعث تعامل میان افراد با تجهیزات شود. اینترنت اشیا همچنین  می تواند به شرکت ها این اجازه را دهد که بیشترین بهره وری را از سیستم ها و تجهیزات خود کسب کنند بدون اینکه محدودیت های تکنولوژیکی و اقتصادی مانع این امر شوند. با توجه به مزیت هایی که IIOT می تواند برای صنعت و شرکت ها داشته باشد، این ساختار می تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد.

چیزی که باعث تفاوت میان IIOT و هر آنچه که قبل از آن بوده، شده است،دسترسی بهتر به داده ها و استفاده بهینه تر از آن ها است. به طور خلاصه، اینترنت اشیا صنعتی باعث شده تا تجهیزات از سطح جمع آوری اطلاعات تا سطح پیاده سازی، با یکدیگر ارتباط داشته باشند. در حالیکه در گذشته اجزای تجهیزات و سیستم ها، سنسور ها، آلارم ها و … به طور جداگانه به یکدیگر متصل بودند؛ اما امروزه این اجزا به یک ساختار واحد متصل بوده که می تواند توسط کاربر قابل دستیابی باشد.

به کمک IIOT ، داده های کارخانه ها و صنایع به یک شبکه و ساختار یکپارچه متصل می شوند.موتورهای تجزیه و تحلیل و دستگاه ها همگی می توانند به این زیرساخت دسترسی داشته باشند تا این اطلاعات را بنا بر نوع نیاز، به آن دسترسی یا در آن تغییری اعمال کنند.

اینترنت اشیا صنعتی

موارد استفاده از IIoT

برنامه های کاربردی انبارداری کارخانه هوشمند
پیشگیری و مراقبت از راه دور
نظارت بر حمل و نقل کالا
تدارکات اتصال
اندازه گیری هوشمند و شبکه هوشمند
برنامه های شهر هوشمند
نظارت بر کشاورزی هوشمند و حیوانات
سیستم های امنیتی صنعتی
بهینه سازی مصرف انرژی
حرارت صنعتی، تهویه مطبوع
نظارت بر تولید تجهیزات
ردیابی دارایی و تدارکات هوشمند
نظارت بر ازن، گاز و دما در محیط های صنعتی
نظارت بر ایمنی و بهداشت کارگران
مدیریت عملکرد دارایی

اینترنت اشیا صنعتی

کاربرد سنسور های اینترنت اشیا صنعتی

با استفاده از آنالیزها و سنسورهای IIoT ، هم اکنون شرکت‌ها می‌توانند داده‌های حسگر آنی خود را در مناطق وسیعی به دست آورند که چندین کیلومتر مربع را دربرمی گیرد. قبل از این، جمع‌آوری داده‌ها، روزها یا هفته‌ها موجود نبود یا دسترسی به آن سخت بود. با استفاده از سنسورهای متعدد، جمع‌آوری لحظه‌ای داده‌ها برای اولین بار در بسیاری از بخش‌ها امکان‌پذیر شده است.

اینترنت اشیا صنعتی

ردیابی با اینترنت اشیا در صنعت

قابلیت ردیابی بدان معناست که شرکت‌ها می‌توانند اطمینان حاصل کنند که تجهیزات و پرسنل، به راحتی می‌توانند در جایی که به آن ها احتیاج است، حضور یابند و در صورت بروز فاجعه، سیستم، دقیقا می‌داند کارگر در کدام بخش زنگ خطر را فشرده است تا در لحظات حیاتی عملیات نجات و تخلیه، به صورت بهینه انجام شود.

هم‌چنین، در محیط‌های چالش‌برانگیز، سیستم ردیابی به جلوگیری از مفقود شدن مصالح، با توجه به شرایط جوّی کمک می‌کند.علاوه بر فضای کاری و قسمت‌های مختلف، این چالش نیز مطرح است که در قسمت های مختلف کشور، مصالح با برف پوشانده می‌شوند یا هنگام طوفان‌های شن ، مصالح با شن پوشانده می شوند.