تجهیزات هوشمند هواشناسی فرودگاه

تجهیزات هوشمند هواشناسی فرودگاه با اینترنت اشیا

تجهیزات هوشمند هواشناسی فرودگاه از ضروریات هر فرودگاه برای ارسال اطلاعات جوی مربوط به هوانوردی است، به‌طوری که شاخص‌های هواشناسی مورد نیاز برج مراقبت پرواز به طور مستمر استخراج و ارسال می‌شود.صحت و جمع آوری اطلاعات نقش مهمی در امنیت پرواز دارد و اگر این تجهیزات فرسوده بوده و به روز نباشند، اطلاعات جوی مورد نیاز خلبان با خطا و صحت کمتر ارائه می شود.

تجهیزات هوشمند هواشناسی فرودگاه با اینترنت اشیا

اطلاعات مورد نیاز هوانوردی مانند سرعت باد، رطوبت، دما، فشار هوا، میزان بارش برف و باران، دید افقی و دمای خاک هر نیم ساعت یکبار جمع آوری و با چارچوبی خاص به برج فرودگاه مخابره می‌شود.

صنعت هوانوردی به منظور راهبری ایمن ناوگان هوایی همواره به اطلاعات صحیح هواشناسی مخصوصا در نقطه مبدا و مقصد نیاز دارد.هیچ هواپیمای مسافری بدون اطلاعات هواشناسی نمی تواند نشست و برخواستی داشته باشد، هر هواپیمایی موقع فرود باید فشار هوا را از ایستگاه هواشناسی دریافت و ارتفاع سنج خود را بر اساس اطلاعات دریافتی تنطیم کند تا بتواند عملیات نشست خود را با سلامت کامل انجام دهد.سنسورها و تجهیزات هوشمند هواشناسی فرودگاه که در یک باند فرودگاه به کار برده می شوند.

سنسورهای سمت و سرعت باد

سنسورهای فشار هوا

سنسورهای ارتفاع ابر

سنسورهای تعیین میزان دید افقی و RVR

سنسورهای تشخیص وضعیت هوای حاضر

سنسور وضعیت کف باند فرودگاه

سنسور بارش

سنسور اندازه گیری وضعیت نور و روشنایی باند

سنسور تابش آسمانی

سنسور تشخیص هوای حاضر

سنسور تشخیص رعد و برق

سنسور های برف سنجی

سنسور های فشار هوا و فشار QNH

سنسور تشعشع خورشیدی

سنسور التراسونیک باد

سنسور دمای هوا

سنسور رطوبت هوا

سنسور وجود بارش

سنسور باران سنج

سنسور تشخیص پدیده جوی

از آنجایی که وضعیت عملیاتی سنسورها و تجهیزات فوق به دلیل اهمیت و حساسیت بالا می بایست در بهترین حالت حفظ گردد، در سیستم هواشناسی فرودگاهی از بهترین سنسورها استفاده می گردد. همچنین استانداردهای خاصی در خصوص ساخت و نصب برخی از این تجهیزات باید رعایت گردد.