تراکتور های هوشمند

تراکتور های هوشمند اینترنت اشیا

تراکتورهای هوشمند به اینترنت متصل می شوند و تمامی حرکات آن ها از راه دور نیز قابل پایش است. تراکتورهای بدون سرنشین شبیه به اتومبیل‌های هوشمند اقدامات کشاورزی را با استفاده از تحلیل داده‌ها انجام می‌دهند. کشاورز می‌تواند برای انجام کارهای دیگر آزاد باشد. همه این موارد به کشاورزان در بهبود عملکرد و بازده بهتر کمک خواهد کرد. و با نصب ابزارها و سنسور های اینترنت اشیا در حوزه کشاورزی می‌توان به رشد ۲۰ درصدی در سال رسید.

از طریق طراحی سیستمی هدایت تراکتورهـا از طریـق GPS و از راه دور انجام می شود. برای این منظور کاربر ابتدا باید نرم افزاری که در پلتفرم در دسترس است را دانلود و نصب کند و سپس در آن ابعاد، موقعیت، نوع محصول و سایر اطلاعات زمین های کشاورزی و همچنین تراکتورهای خود را وارد نماید. سپس رهیاب را به تراکتورمتصل کرده و ایستگاه مبدا رهیابی را در زمین مد نظر قرار داده می شود تا ازطریق ارتباط و مقایسه موقعیت مکانی بین سیستم رهیاب و ایستگاه مبدا و همچنین نقشه ی از پیش وارد شده، مسیر دقیق حرکت تراکتورها برای پوشش کامل مزرعه به راننده ی تراکتور نشان داده شود.

برای برخی تراکتورها، امکان فرمان خودکار نیز وجود دارد که با نصب آن به جای فرمان اصلی تراکتور، امکان مسیریابی و حرکت خودکار تراکتورها در مسیرهای از پیش تعیین شده به وجود می آید.

تراکتور های هوشمند اینترنت اشیا

سیستمی بر روی تراکتورها نصب می شود و انواع اطلاعات و داده ها از قبیل ظرفیت، نوع محصول کشاورزی، طول و سرعت دوران تیغه ی برنده، سرعت و دنده ی خودرو، موقعیت جغرافیایی، میزان سوخت و میزان رطوبت مخزن در پلتفرم اینترنت اشیا گردآوری کرده و این اطلاعات را با سایرتراکتورها و سیستم مرکزی از طریق فضای ابری به اشتراک می گذارد. در نهایت سیستم این امکان را به مشتریان می دهد تا در لحظه تراکتورها را رصد و کنترل کنند، سرعت را تنظیم کنند، محل تخلیه بار را مشخص کنند و آن ها را با سایر تراکتورها به صورت پیوسته مدیریت کنند.