اینترنت اشیا در حمل و نقل عمومی

حمل و نقل عمومی با اینترنت اشیا

دستگاه های اینترنت اشیا نه تنها در حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس ها و قطارها قابل نصب هستند. بلکه می توانند در زیرساخت های شهر نیز گنجانده شوند. سنسورهای موجود در جاده ها ، چراغ های خیابانی ، سکوهای راه آهن ، ایستگاه های اتوبوس ، مسیرهای ریلی و سایر قسمت های مسیرهای مسافرتی می توانند. تنظیم کننده های حمل و نقل را قادر سازند تا از دید ثابت در سیستم حمل و نقل عمومی برخوردار باشند.

این ، همراه با داده های جمع آوری شده از دستگاه های استفاده شده توسط مسافران ، می تواند. به مقامات حمل و نقل اجازه دهد. بدون از دست دادن بهره وری عملیاتی ، خدمات پیشرفته ای را به شهروندان خود ارائه دهند.

از آنجا که سیستم های حمل و نقل موجود بسیار غیرقابل پیش بینی و در معرض تأخیر هستند ، مسافران مجبور می شوند. با در نظر گرفتن این تأخیرها ، سفرهای خود را برنامه ریزی کنند. این بدان معناست که خانه ها یا محل کار خود را خیلی زودتر از مواقع رها کنید. و غالباً منتظر اتوبوس در ایستگاه باشید. و وقت با ارزش خود را هدر دهید. دلیل مهم این امر عدم وجود اطلاعات در زمان واقعی مربوط به وضعیت فعلی اتوبوس ها و قطارها است.

اگرچه آن ها برنامه های استاندارد قطارها و اتوبوس ها را می دانند اما مسافران دقیقاً نمی دانند. که آیا این اتوبوس ها در هر زمان مشخص به آن برنامه ها هماهنگ هستند یا خیر. این مشکل را می توان با استفاده از ردیابی اینترنت اشیا از طریق اتوبوس ها و قطارها برای دادن اطلاعات در زمان واقعی به مسافران حل نمود. این اطلاعات را می توان از طریق برنامه های ویژه تلفن همراه در تلفن های هوشمند خود به مسافران منتقل کرد.

علاوه بر این ، مسافران نیز می توانند از پر بودن یا خالی بودن اتوبوس ها و قطارها مطلع شوند. آنها همچنین می توانند تعداد افرادی که منتظر اتوبوس یا قطار در ایستگاه هستند. را بدانند. به این ترتیب ، آنها می توانند بدانند. که کی می توانند مناسب ترین زمان برای رفت و آمد خود پیدا کنند.

حمل و نقل عمومی با اینترنت اشیا
مزایای اینترنت اشیا در حمل و نقل عمومی

تجربه مسافر : با بهبود خدمات به مسافران ، حمل و نقل قابل اعتمادتری یزای مسافران رقم خواهد خورد.

افزایش ایمنی :  داده های سنسور ها ، به عنوان مثال ، سرعت قطار ، شرایط قسمت هواپیما ، دمای جاده و تعداد اتومبیل های منتظر در یک تقاطع سنجش می شوند. و مقامات از این اطلاعات برای بهبود ایمنی عملیات سیستم حمل و نقل استفاده می کنند.

کاهش مصرف انرژی و ازدحام : سازمان ها از داده های زمان واقعی برای مقیاس بهتر منابع و تأمین خواسته ها استفاده می کنند. آنها می توانند به سرعت در مقابل الگوهای ترافیکی واکنش نشان دهند. و برای بهینه سازی تأثیر ترافیک بر محیط زیست ، استفاده از سوخت و رقابت اقتصادی منطقه ای اقدام کنند.

عملکرد عملیاتی بهتر : شهرها می توانند زیرساخت های حیاتی را کنترل کرده. و فرآیندهای کارآمد را برای به حداقل رساندن هزینه های عملیاتی و بهبود ظرفیت سیستم توسعه دهند.