زنبورداری هوشمند

زنبورداری هوشمند با اینترنت اشیا

زنبور داری و تولید عسل جزو مشاغلی است که زیر مجموعه کشاورزی محسوب می شود و رابطه مستقیمی با اقلیم شرایط آب و هوایی تنوع گیاهی و وضعیت نگه داری دارد تولید عسل مسیر طولانی را طی می کند و زنبور دار را در تمام طول سال مشغول می کند. وضعیت داخلی کندوی عسل یکی از نکاتی است که هر زنبور دار باید در بازه های مشخص رصد نماید. عموما در روش سنتی به صورت دستی انجام می شود به کمک اینترنت اشیا می توان جمع آوری داده های حیاتی را به سنسور و تکنولوژی تبادل اطلاعات سپرد.

زنبورداری هوشمند با اینترنت اشیا

در زنبورداری هوشمند ، المان های اصلی مانند تعداد زنبورها ، دما و رطوبت محیط ، دما و رطوبت  داخل کندو ، میزان تولید عسل ، حرکت پروازی و رفتاری زنبور ها توسط سنسور ها بررسی و اندازه گیری می شود . اطلاعات و داده های مورد نظر از طریق شبکه ابری از سنسور ها دریافت و برای سرور اصلی فرستاده می شود . سرور پس از بررسی داده ها از طریق پردازش ابری دستورات لازم را برای زنبورداران و کارگران ارسال می کند . تمام این سیستم زیر نظر یک هوش مصنوعی مدیریت می شود و آمار ارقام مورد نیاز کارفرما از طریق داشبورد شخصی وی بر روی یک اپلیکیشن یا نمایشگر  نمایش داده می شود .

زنبورداری هوشمند با اینترنت اشیا

کندوی هوشمند یا کندوی برقی زنبورعسل به وسیله سیستم های کنترل شرایط محیط مصنوعی داخلی کندو تمام شرایط لازم برای افزایش راندمان تولیدات زنبورعسل و افزایش گرده افشانی گیاهان را فراهم می کند . از سویی باعث کاهش بیماری ها و تلفات زمستانی می شود .همچنین با سیستم بهینه و بازیابی انرژی صرفه جویی در پول و انرژی را به ارمغان می آورد .