هوشمندسازی سرویس بهداشتی

سرویس بهداشتی هوشمند

در سرویس بهداشتی می توان سیستم روشنایی ، گرمایشی ، تهویه و خوشبو کننده سرویس بهداشتی را به سیستم های هوشمند تجهیز نمود.در واقع در یک سرویس بهداشتی کاملا هوشمند شخص غیر از درب ورود و شیلنگ دستشویی به چیز دیگری دست نخواهد زد و این به معنی عدم انتفال بیماری ها و افزایش بهداشت و تمیزی است . و با وجود سیستم هوشمند سرویس های بهداشتی حتما فن ها تا 10 دقیقه بعد از استفاده روشن خواهند شد تا بوی نامطبوع را خارج کنند و بعد از آن نیز اسپری خوشبو کننده زده خواهد شد . و حتی فرد می تواند قبل از ورود دمای آبد را نیز تنظیم کند و همچنین با استفاده از سنسورهای حضور زمانی و یا سنسور روشنایی ،  زمانی که شخص از سرویس خارج می شود چراغ ها به صورت اتوماتیک خاموش می شوند و روشن نمی ماند و باعث می شود که انرژی برق نیز بیهوده مصرف نشود.

سرویس بهداشتی هوشمند

در این نوع سیستم هوشمند بجای کلید های برق از سنسور ها استفاده می شود. به این صورت که به جای اینکه شخص کلید را لمس کند به محض ورود  سنسور  تشخیص حرکت به سیستم روشنایی فرمان می دهد تا چراغ ها را روشن کند البته برای اینکه در زمانی که شخص بدون حرکت در سرویس است از سنسور تشخیص حضور ( که با استفاده از سنسور دمایی حضور فرد زنده را تشخیص می دهد ) استفاده می شود. هوشمندسازی سرویس های بهداشتی هم در خانه های هوشمند و هم در فروشگاه ها ، مراکز ادراری و مکان های عمومی قابل پیاده سازی است.