سینی های هوشمند غذا در هتل ها

سینی های هوشمند غذا در هتل ها

سینی های هوشمند غذا در هتل ها از جمله مواردی هستند که می توان در هتل های هوشمند و به روز  به کار برد.

هر روز سینی های غذای زیادی در راهرو های هتل باقی می مانند و مانع ایجاد میکنند و صحنه های جالبی در راهروها و کنار آسانسور ها ایجاد نمیکنند.

پیدا کردن سینی ها کار وقت گیری است به این دلیل که کارکنان نمیدانند که چه زمانی و کجا باید دنبال سینی ها بگردند و ممکن است  که سینی ها  برای ساعت های طولانی در راهرو ها باقی بمانند. و از جوانب دیگر جمع آوری سریع سینی ها ناکارآمد و وقت گیر و پرهزینه است. زیرا کارکنان بی وقفه باید در راهرو ها قدم بزنند تا مطمئن بشوند که سینی ها جمع شده اند.

نشانه گذاری موقعیت سینی

 کار جمع آوری سینی ، با ردیاب سینی ساده تر شده است و ردیاب سینی به محض این که سینی در راهرو گذاشته می شودموقعیت آن را نشانه گذاری می کند.

سینی های هوشمند غذا در هتل ها پیامی را می فرستد که به وسیله سرور ها دریافت می شود، و موقعیت سینی به سرعت به گوشی همراه یا Desktap اتاق خدمات ارسال می شود و بعد کارکنان می توانند سینی های غذا را به سرعت و بهینه جمع آوری کنند.

بازیابی و اطلاعات فوری

 در پلتفرم اینترنت اشیا محل هر سینی جدید اطلاع داده می شود و مدت زمانی را هم که سینی در آن منطقه وجود داشته است را هم مشخص می کند که این اطلاعات از Desktap هم قابل مشاهد است و جایی است که مدیریت هم می تواند عملکرد کارکنان را به صورت روزانه یا هفتگی و ماهانه بررسی و نظارت کند.

با ردیابی سینی به طور میانگین در 15 دقییقه سینی ها جمع آوری می شوند.از این سینی های هوشمند میتوان در رستوران های هوشمند بسیار بزرگ و بین المللی نیز استفاده کرد