مدیریت هوشمند انرژی

مدیریت انرژی هوشمند با اینترنت اشیا

مدیریت هوشمند انرژی به صورت قابل توجه و گسترده ای در سراسر جهان در حال رشد است و با توجه به گسترش فناوری ها و بهبود برنامه ریزی ها ، ما میتوانیم از طریق فرآیندهای خودکار و نظارت از راه دور در هزینه های خود صرفه جویی کنیم.

با پیشرفت اینترنت اشیا ، این فناوری به موضوعی برجسته در جامعه ما تبدیل خواهد شد بیشتر چیزهایی که در حال حاضر نیاز به فعال سازی دستی دارند در آینده به قابلیت کنترل از راه دور مجهز شده و در مواردی دیگر هم به طور کامل خودکار خواهند شد هم اکنون اینترنت اشیا در حوزه مدیریت انرژی با نصب کنتور هایی که امکان نظارت و برقراری اتصال از راه دور را دارند بسیار تاثیر گذار بوده است .

مدیریت انرژی هوشمند با اینترنت اشیا

نیاز به مدیریت انرژی

دنیای کسب و کار امروزه به شدت رقابتی شده است و هر سازمان یا شخصی به دنبال صرفه جویی بیشتر است با افزایش قیمت انرژی ها ، کسب و کارها وادار به ایجاد استراتژی های جدیدی به منظوره صرفه جویی در مصرف انرژی شده اند این استراتژی های جدید تمرکز بالایی را بر روی مصرف انرژی قرار داده اند. و باعث شده است که همواره نظارتی مستمر بر روی مصرف انرژی قرار بگیرد .

یک راه حل موثر در مدیریت انرژی هوشمند ، بستری مناسب را برای کنترل و بهینه سازی انرژی در زمینه های گرمایش ، تهویه ، تبرید ، روشنایی ، سیستم اطفاء حریق و سیستم امنیتی فراهم میکند. و همچنین یک راه حل موثر تر و پیچیده تر به شما اجازه نظارت بر تعمیر و نگهداری زیر ساخت ها را میدهد.

خوشبختانه بیشتر شرکت هایی که تامین کننده سخت افزار مورد نیاز مدیریت انرژی هوشمند هستند ، سخت افزارهای خود را مبتنی بر راه حل های متصل طراحی کرده اند و این راه حل ها به صورت آماده در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد .

اینترنت اشیا مدیریت انرژی هوشمند

بدون اینترنت اشیا مدیریت انرژی هوشمند ممکن نیست زیرا که با اینترنت اشیا دستگاه ها قادر به تصمیم گیری بر اساس قوانین تحلیلی وضع شده هستند واین تصمیمات را بدون دخالت انسان انجام گرفته و در پول و هزینه مصرف کنندگان صرفه جویی میکند .

مدیریت انرژی هوشمند با اینترنت اشیا
 گزارش ها نشان می دهد که تا سال 2030
  • راهکارهای اینترنت اشیا باعث کاهش مصرف برق به میزان بیش از 1.6 پتاوات ساعت (PWh معادل 1015 وات در ساعت)می‌گردد. که برابر با برق مصرفی بیش از 136.5 میلیون خانه برای یک سال است. ضمنا اینترنت اشیا منجر به کاهش خالص مصرف سوخت معادل 3.5 PWh در سال خواهد شد.
  • دستگاه‌های اینترنت اشیا و فن‌آوری‌های نوظهور تقریباً 230 میلیارد متر مکعب آب را صرفه‌جویی می‌کنند. 35٪ از این تأثیرات ناشی از بهبود عملیات شبکه هوشمند آب خواهد بود. و باقیمانده آن نیز توسط سیستم‌های هوشمند کشاورزی مجهز به اینترنت اشیا مانند مدیریت محصولات و کنترل آفات از راه دور تامین می‌گردد.
  • پیش‌بینی می‌شود تولید فناوری‌های جدید و نوظهور اینترنت اشیا باعث افزایش مصرف جهانی برق به میزان 34 تراوات ساعت شود.(TWh) (معادل 1011 وات در ساعت) اما این افزایش با صرفه جویی بیش از 1.6 PWh برق توسط راهکارهای اینترنت اشیا جبران می‌گردد.
  • توزیع و استقرار راهکارهای اینترنت اشیا منجر به مصرف سوختی معادل 53 TWh اضافی می‌شود. همچنین باعث تولید ضایعات الکترونیکی بیشتر با وزن بیش از 657،000 تن (به دلیل تولید سخت‌افزارهای اضافی موجود در هر دستگاه و افزایش میزان حمل و بارگیری محصولات) خواهد شد.

راهکارهای اینترنت اشیا در مجموع یک گیگا تن از انتشار CO2 می‌کاهد.