آتش نشانی هوشمند

هوشمند سازی آتش نشانی

آتش نشانی هوشمند شامل حسگرهای هوشمند و دستگاه های ارتباطی است که با همدیگر یک سیستم سایبر فیزیکی(CPS)توزیع شده کاملاکاربردی را تشکیل می دهند.داده های به دست آمده از این سنسورها، که اغلب هم بسیار مهم هستند در پلتفرم اینترنت اشیا قابلیت تشخیص و تعیین خطرات محتمل را دارا هستند و بر وضعیت محیط نظارت دارند.

گزارش ترکیبی از این ورودی های حسی به سیستم، اجازه ارزیابی شرایط محیطی  و اقدامات مؤثر را می دهد که باعث  به حداقل رساندن خطرات مرتبط می شود. علاوه بر این، به منظور ادغام سنسورها، باید استانداردهایی در مورد  سخت افزار و نرم افزارهای ضروری  توسعه یابد.

به وسیله اینترنت اشیا و سنسورهای موجود در محیط اطلاعات جدید با ارزشی تولید می شود و در دسترس بودن داده ها و توانایی تجزیه و تحلیل آن ها، امکانات جدیدی برای خدمات آتش نشانی ایجاد می کند. نقشه راه شامل موثرترین راه برای جمع آوری مقدار زیادی از اطلاعات و ابزار محاسباتی جدید برای تجزیه و تحلیل داده ها است.الگوریتمی از نتایج تجزیه و تحلیل داده ها به دست می آید، که جهت تصمیم گیری بهتر و انتقال اطلاعات  از آن ها استفاده می شود.

فن آوری ارتباطات و روش های تحویل باید قادر به جمع آوری و انتقال اطلاعات بر روی یک شبکه شخصی (PAN) یک شبکه محلی (LAN ) و یک شبکه گسترده (WAN ) باشد.

هوشمند سازی آتش نشانی با اینترنت اشیا
سیستم اعلان حریق در کشور های پیشرفته

در کشور ما به مردم گفته می شود که پس از وقوع حریق بلافاصله با آتش نشانی تماس بگیرند. اما در شهر هوشمند سیستم های اعلام حریق به سازمان آتش نشانی هوشمند متصل است. و آتش نشانی هم از موقعیت وقوع این حریق آگاهی پیدا می کند. در این شرایط مرحله تماس شهروند با آتش نشانی حذف می شود و همان پنل یا چراغی که در ستاد مرکزی آتش نشانی روشن می شود، موقعیت وقوع حریق را مشخص می کند. در کشور برای برخی ساختمان های اداری و مهم مثل موزه ها این سیستم وجود دارد و مکانیزم آن به سیستم آتش نشانی متصل است، اما در نقاط پیشرفته دنیا مناطق مسکونی هم به این صورت هستند.

سیستم اعلان حریق هوشمند

اتصالات بی سیم و هشدارهای اعلان حریق بی سیم در بالای لیست نیازمندی های آتش نشانی هوشمند قرار دارد،و به دلیل سرعت بالای ارسال هشدارها از طریق اینترنت و ایجاد ارتباط بین تجهیزات با وجود فاصله های فیزیکی، می توان به یک سیستم با عدم اختلال و انعطاف پذیری بالا دست یافت. از این رو این حسگرهای هوشمند در حفظ دارایی ها و جان افراد محبوبیت زیادی پیدا کرده است. حذف نیاز به سیم کشی برای هر کدام از تجهیزات و دستگاه های موجود در سیستم به سرعت نصب و راه اندازی و دریافت پاسخ از سیستم کمک های شایانی کرده است.