چالش های هوش مصنوعی در کشتی رانی

هوش مصنوعی در کشتی رانی

از هوش مصنوعی در کشتی رانی نیز بهره می برند و در حال حاضر شرکت کشتی رانی “استنا لاین” یک سری مطالعات آزمایشی انجام داده است. که در مورد استفاده از هوش مصنوعی بر روی کشتی مسافربری” استنا اسکاندیناویکا” (که بین شهرهای بندری سوئد و آلمان رفت و آمد دارد) است.

هدف شرکت این است که از تکنیک یادگیری ماشین استفاده کند و یک مکانیسم تصمیم گیری با پشتیبانی هوش مصنوعی بسازد. و اگر در این کار موفق شود تا سال 2021 آن را به 38 کشتی ناوگان نیز تعمیم خواهد داد.

شرکت استنا لاین اصرار دارد هوش مصنوعی که توسط شرکت هیتاچی گسترش یافته است را حتی برای فرماندهان ارشد با قابلیت بالا نیز به کارگیرد و همچنین تا 25 درصد در صورت حساب سوخت برای شرکت صرفه جویی به ارمغان آورد.

هوش مصنوعی در کشتی رانی

استفاده از هوش مصنوعی بر روی کشتی یک جنبه از قضیه است. و تعمیم آن به همه سیستم ها ی ناوبری و کنترل این غول دریایی از راه دور یک آرزوی بلندپروازانه به نظر می رسد. در واقع اتوماسیون به این شکل برای خیلی ها به عنوان یک روند تدریجی در نظر گرفته شده است.

شرکت ای.بی.بی اوج قدرت کنترل دریایی خود را به صورت یک نمونه آزمایشی به آب انداخته است. کارشناس ارشد بخش دیجیتال این شرکت توضیح داده است. که این سیستم چگونه بین سیستم مستقلی که درگیر ناوبری کشتی است. و سیستم موقعیت یاب داینامیک کشتی یک لینک به وجود می آورد.

و به جای اینکه گوشه ای از پل فرماندهی کشتی به اپراتور سیستم موقعیت یاب داینامیک و کنترل های اختصاصی مربوطه اختصاص داده شود ، سیستم موقعیت یاب کشتی با هماهنگی دیگر سیستم های رانش کشتی فعالیت خواهد کرد. و این کار باعث می شود. که کشتی قابلیت مانور بهتری داشته و در نهایت صرفه جویی در سوخت و نیرو را نیز در بر داشته باشد.

در چنین شرایطی، به جای آن همه دسته کلید و شاسی هایی که بر روی سیستم کنترل های قدیمی همراه بوده است. عملیات و مانور کشتی برای ورود و خروج از بنادر با عمق کم می تواند فقط شامل کشیدن مسیر راه از طریق یک تبلت و اجرای آن توسط یک کامپیوتر باشد.