کاربر نهایی

تعریف کاربر نهایی

“راهبر” ‌به جهت مدیریت هریک از کاربر نهایی می‌بایست مشخصات ‌آن‌ها را در سیستم ثبت نموده و ‌آن‌ها را تحت کنترل خود در آورند‌‌.‌‌ ابتدا کافی است از منوی سمت چپ با کلیک بر روی آیکون کاربران و سپس روی آیکون “+” مطابق تصویر ذیل کلیک نمایید‌‌.‌‌ حال در صفحه باز شده مشخصات فردی کاربر نهایی توسط “راهبر” وارد ‌گردد و در پایان بر روی گزینه “CREATE” کلیک نمایید‌‌.‌‌ در صورت ایجاد کاربر نهایی جدید با پیغام “End User Panel has been created successfully” مواجه خواهید شد‌‌.‌‌

اعمال تغییرات کاربر نهایی

 “راهبر” ضمن مشاهده کلیه کاربران نهایی ایجاد شده‌‌،‌‌ می‌تواند با انتخاب آیکون “Edit” اطلاعات فردی هر کاربر نهایی را ویرایش کند‌‌.‌‌ اعمال سایر تنظیمات مدیریت کاربران‌‌،‌‌ دارایی‌ها‌‌،‌‌ دستگاه‌ها و پیشخوان‌های کاربر نهایی از طریق آیکون‌های میان‌بر مقابل هر کاربر نهایی به شرح زیر امکان‌پذیر خواهد بود‌‌.‌‌ همچنین آیکون‌های مندرج در بالای صفحه ضمن امکان اضافه کردن کاربر نهایی جدید‌‌،‌‌ قابلیت‌های بارگذاری مجدد “Refresh” و جستجوی کاربر نهایی “Search”را به‌ کاربر می‌دهد‌‌.‌‌ لازم به‌ذکر است ‌به جهت سهولت می‌توان ‌‌به ترتیب با فعال کردن تیک سمت چپ هر کاربر نهایی و کلیک بر روی آیکون “Delete”‌‌،‌‌ چند کاربر نهایی را ‌هم‌زمان حذف نمود‌‌.‌‌

مدیریت کاربران نهایی

با کلیک بر روی آیکون”Manage End Users ” صفحه‌ای مطابق تصویر ذیل باز خواهد شد که با انتخاب گزینه “+” در بالای صفحه‌‌،‌‌ امکان تعریف کاربر طبق دستورالعمل کاربران وجود دارد و در انتها کاربر جدید را به کاربر نهایی مورد نظر تخصیص دهید‌‌.‌‌ پس از ایجاد کاربر مورد نظر با انتخاب آیکون “Edit” می‌توان اطلاعات فردی هر کاربر را ویرایش و با آیکون مدیریت دسترسی امکان ورود کاربر به سامانه را به دو حالت فعال و‌ غیر‌فعال تنظیم نمایید‌‌.‌‌ از طریق آیکون “Delete” امکان حذف کاربر توسط “راهبر” وجود دارد‌‌.‌‌ همچنین با آیکون فعال‎سازی می‌توان استفاده از قابلیت‌های سامانه را با توجه به تصویر ذیل برای کاربر امکان‌پذیر نمود‌‌.‌‌ همچنین آیکون­های مندرج در بالای صفحه ضمن امکان اضافه کردن کاربر جدید‌‌،‌‌ قابلیت‌ بارگذاری مجدد “Refresh”را به‌ کاربر نهایی می­دهد‌‌.‌‌ به جهت سهولت می‌توان ‌‌به ترتیب با فعال کردن تیک سمت چپ هر کاربر و کلیک بر روی آیکون “Delete”‌‌،‌‌ چند کاربر را ‌هم‌زمان حذف نمود‌‌.‌‌ لازم به ‌ذکر است ‌به جهت یافتن سریع و راحت‌‌‌‌تر یک کاربر می‌توان از نوار “Search” در بالای لیست‌‌،‌‌ هریک از فیلترها را محدود نمود‌‌.‌‌

هشدار‌‌:‌‌ پس از اختصاص کاربر موردنظر امکان ویرایش و تخصیص آن کاربر به کاربر نهایی دیگر نمی‌باشد‌‌.‌‌

مدیریت دارایی‌های کاربر نهایی

با کلیک بر روی آیکون “Manage End User Panel Possessions” صفحه‌ای مطابق تصویر ذیل باز خواهد شد که با انتخاب گزینه “+” در بالای صفحه‌‌،‌‌ لیست دارایی‌ها در قسمت “Multiple Values” قابل مشاهده است‌‌.‌‌ با انتخاب دارایی مورد نظر و ثبت آن با گزینه “ASSIGN”‌‌،‌‌ به کاربر نهایی تخصیص داده می‌شود‌‌.‌‌ در صورت نیاز با انتخاب آیکون”Unassign from End User Panel” عدم تخصیص آن دارایی به کاربر نهایی امکان‌پذیر خواهد بود و از طریق آیکون “Make Possession Private” می‌توان آن دارایی را شخصی‌سازی نمود‌‌.‌‌ همچنین آیکون­های مندرج در بالای صفحه ضمن تخصیص دارایی به کاربر نهایی‌‌،‌‌ قابلیت‌های بارگذاری مجدد “Refresh”و جستجوی دارایی “Search”را به‌ کاربر نهایی می­دهد‌‌.‌‌ لازم به‌ذکر است ‌به جهت سهولت می‌توان ‌‌به ترتیب با فعال کردن تیک سمت چپ هر دارایی و کلیک بر روی آیکون “Unassign Possessions”‌‌،‌‌ چند دارایی را ‌هم‌زمان لغو تخصیص نمود‌‌.

مدیریت دستگاه‌های کاربر نهایی

با کلیک بر روی آیکون “Manage End User Panel Appliances” صفحه‌ای مطابق تصویر ذیل باز خواهد شد که با انتخاب گزینه “+” در بالای صفحه‌‌،‌‌ لیست دستگاه‌ها در قسمت “Multiple Values” قابل مشاهده است‌‌.‌‌ با انتخاب دستگاه موردنظر و ثبت آن با گزینه “ASSIGN” به کاربر نهایی تخصیص داده می‌شود‌‌. در صورت نیاز با انتخاب آیکون “Unassign from End User Panel” عدم تخصیص آن دستگاه به کاربر نهایی مورد نظر امکان‌پذیر خواهد بود و از طریق آیکون “Make Appliance Private” می‌توان آن کاربر نهایی را شخصی‌سازی نمود‌‌.‌‌ آیکون “Manage Cerdentials” قابلیت دسترسی دستگاه به پلتفرم را از طریق دریافت “token” فراهم می‌کند‌‌.‌‌ همچنین آیکون‌های مندرج در بالای صفحه ضمن تخصیص دستگاه به کاربر نهایی‌‌،‌‌ قابلیت‌های بارگذاری مجدد “Refresh” و جستجوی دستگاه “Search” را به‌ کاربر نهایی می­دهد‌‌.‌‌ ‌به جهت محدودسازی نمایه هر دستگاه می‌توان از نوار ابزار “Appliance Plans” مندرج در بالای صفحه استفاده نمود‌‌.‌‌ لازم به توضیح است ‌به جهت سهولت می‌توان ‌‌به ترتیب با فعال کردن تیک سمت چپ هر دستگاه و کلیک بر روی آیکون “Unassign Appliances”‌‌،‌‌ چند دستگاه را ‌هم‌زمان لغو تخصیص نمود‌‌.‌‌

مدیریت پیشخوان‌های کاربر نهایی

با کلیک بر روی آیکون “Manage End User Panel Dashboards” صفحه‌ای مطابق تصویر ذیل باز خواهد شد که با انتخاب گزینه “+” در بالای صفحه‌‌،‌‌ لیست پیشخوان‌ها در قسمت “Multiple Values” قابل مشاهده است‌‌.‌‌ با انتخاب پیشخوان مورد نظر و ثبت آن با گزینه “ASSIGN”‌‌،‌‌ به کاربر نهایی تخصیص داده می‌شود‌‌.‌‌ آیکون “Open Dashboard” مدیریت پیشخوان‌های کاربر نهایی را فراهم می‌کند و برای آشنایی بیش‌تر با آن‌‌،‌‌ به دستورالعمل پیشخوان‌ها در ادامه این سند رجوع فرمایید‌‌.‌‌ آیکون “Export Dashboard” صادرات پیشخوان یا صادر کردن یک ویجت خاص به‌عنوان یک فایل پیکربندی در قالب “JSON’ را امکان‌پذیر می‌کند و از طریق آیکون “Make Dashboard Private” می‌توان آن پیشخوان را شخصی‌سازی نمود‌‌.‌‌ در صورت نیاز با انتخاب آیکون “Unassign from End User Panel” عدم تخصیص آن پیشخوان به کاربر نهایی امکان‌پذیر خواهد بود‌‌.‌‌ همچنین آیکون­های مندرج در بالای صفحه ضمن تخصیص پیشخوان به کاربر نهایی‌‌،‌‌ قابلیت‌های بارگذاری مجدد “Refresh”و جستجوی پیشخوان “Search” را به‌ کاربر نهایی می‌دهد‌‌.‌‌ لازم به توضیح است ‌به جهت سهولت می‌توان ‌‌به ترتیب با فعال کردن تیک سمت چپ هر پیشخوان و کلیک بر روی آیکون”Unassign Dashboards”‌‌،‌‌ چند پیشخوان را ‌هم‌زمان لغو تخصیص نمود‌‌.‌‌