هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

هوش مصنوعی در شاخه ها و سطوح مختلف

هوش مصنوعیسطح های هوش مصنوعی هوش مصنوعی محدود،هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی سوپر محدود هوش مصنوعی محدود بسیار زودتر از انواع دیگر آن پدید آمده است. این روزها نمونه…
بانک های دیجیتال در حال حاضر در اروپا با بانک های سنتی در رقابت هستند

بانک های دیجیتال

بانک های دیجیتال از مشکلات بانکداری سنتی میتوان به پر کردن فرم‌های کاغذی، انتظار برای دریافت کارت و رمز آن از طریق پست، ساعت‌ها انتظار در صف شعب بانک اشاره کرد.…
اینترنت اشیا (IoT) در بانکداری نوین سهم ویژه ای دارد

شعبه های بانک هوشمند

شعبه های بانک هوشمندبانک هوشمند سی‌آی‌بی‌سی بانک سی‌آی‌بی‌سی با همکاری یک شرکت مشاوره طراحی، نوعی شعبه با خدمات کامل و بدون بانکدار پشت باجه طراحی کرد هر جزئی از شعبه…
بانک های مجازی

بانک های مجازی

بانک مجازی بانک ها برای اینکه بتوانند در بازار مالی از مزیت رقابتی بهره مند شوند و این مزیت را حفظ کنند، باید همواره بتوانند خود را با شرایط جدید…
اینترنت اشیا (IoT) در بانکداری نوین سهم ویژه ای دارد

اینترنت اشیا در بانکداری نوین

اینترنت اشیا (IoT) در بانکداری نویناینترنت اشیا (IoT) در بانکداری نوین سهم ویژه ای دارد و از جمله این خدمات بانکی استفاده از دستگاه های متصل است که به مشتریان…
تسهیل بانک داری با اینترنت اشیا

اینترنت اشیا ، تسهیل در بانک داری

تسهیل در بانک داری با اینترنت اشیابانک داری با اینترنت اشیا  شیوه نوینی را در اختیار بانک ها قرار می دهدو تسهیلات فراوانی را نیز به همراه دارد،میلیاردها دستگاه وجود…
هوش مصنوعی در بانک داری

هوش مصنوعی در صنعت بانکداری

هوش مصنوعی در صنعت بانکداریهوش مصنوعی صنعت بانکداری را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. دراقتصاد دیجیتال امروز، هوش مصنوعی بسیاری از فرایندهای بانک را متحول ساخته است. در…
اینترنت اشیا در خدمات بانکی دسترسی به خدمات را آسان تر میکند

مزایای اینترنت اشیا در خدمات بانکی

مزایای اینترنت اشیا در خدمات بانکییکی از مزایای مهم اینترنت اشیا در بخش خدمات بانکی این است که دسترسی به خدمات آسان را برای تمامی مشتریان تامین کند.مشتریان از دستگاه‌های…
فهرست