اینترنت اشیا در شیلات

اینترنت اشیا در شیلات

سیستم اینترنت اشیا در شیلات از حسگرهای مختلفی تشکیل شده است که فاکتورهای مهم را اندازه گیری می کنند با استفاده از اینترنت اشیا، می توان از سنسورها برای نظارت بر کیفیت آب در استخر بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده استفاده نمود تا از مناسب ترین محیط برای پرورش ماهی اطمینان حاصل کرد.

کاربرد اینترنت اشیاء در بخش پرورش ماهی و آبزیان روند رو به رشد داشته است. در این بخش عمده کاربردهای فناوری  اینترنت اشیاء در زمینه  نظارت  بر کیفیت آب و شرایط محیطی ماهی ها و آبزیان استفاده شده است. صنعت آبزی‌پروری در صورت استفاده از سکوی  اینترنت اشیاء می‌تواند بسیار مقرون به‌صرفه باشد چرا که خساراتی که به دنبال روش‌های سنتی پرورش آبزیان اتفاق می‌افتد را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد.

 در مزارع پرورش ماهی کاهش کیفیت آب مصرفی مهمترین عامل محدود کننده تولید می باشد، کیفیت و کمیت آب بطور مستقیم میزان تولید واحد های پرورش ماهی را کنترل می کند، اگر بتوان آب را به شیوه ای کنترل کرد که هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت پاسخگوی مایحتاج آبزیان باشد می توان در شرایط و مناطق کم آب نیز اقدام به تولید آبزیان نمود.

اینترنت اشیا در شیلات

سکوی اینترنت اشیا قابلیت اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و کنترل عواملی نظیر pH، اكسيژن، دما، غذا و … را در استخرها و حوضچه های آبزی پروری با کمترین دخالت انسانی دارا است. به عنوان مثال در زمان تغيير دماي آب پيامي به مركز رایانه ارسال و برنامه كنترل دماي آب فعال مي‌شود.تمامی موارد در حوضچه های پرورش ماهی توسط سکوی اینترنت اشیا کنترل می شوند و  اگر منابع مورد نیاز در حوضچه پرورش ماهي از ميزان مورد نظر كمتر يا بيشتر شود عملگر ها براي به تعادل رساندن آنها فعال مي‌شوند. به طور مثال زمانيكه PH آب كمتر يا بيشتر از حد مجاز شود سيستم فيلتراسيون فعال شده و در نهايت آب را تصفيه و PH را تنظيم مي‌كند. , ویا زمانيكه دماي حوضچه كمتر از حد مجاز شود سيستم گرمايشي فعال مي‌شود و هنگام افزايش دماي حوضچه سيستم پمپاژ آب فعال شده و آب جديد را به داخل حوضچه هدايت كرده و در نهايت آب قديمي از حوضچه پرورش ماهي خارج شده و توسط نانو فيلتر فعال به حوضچه بازگشت داده مي‌شود.