اینترنت اشیا در مدیریت فاضلاب

اینترنت اشیا در مدیریت فاضلاب

داده‌های حاصل از فاضلاب را می‌توان از طریق پلتفرم اینترنت اشیا جمع‌آوری نمود تا دسترسی به داده‌ها از هر مکان و از راه دور امکان‌پذیر باشد. این داده‌های زمان واقعی هنگامی که برای مدت طولانی جمع‌آوری می‌شوند، می‌توانند جدول‌بندی و تجزیه و تحلیل شوند تا علل عمده منجر به سرریز فاضلاب شناسایی شوند. علاوه بر این، این داده‌ها می‌توانند در قالب نمودارها، جداول و تصاویر در پلتفرم محاسبه و تحلیل شوند. هنگام پردازش با استفاده از توالی‌های پیشرفته و تجزیه و تحلیل الگوریتم، داده‌ها می‌توانند به شناسایی دلایل عمده سرریز به‌عنوان مثال، انسداد، نشتی لوله‌ها، قطعی برق در ایستگاه‌های پمپ یا ظرفیت حمل ناکافی بپردازند.

اینترنت اشیا در مدیریت فاضلاب

  با استفاده از چندین سنسور، متغیرهای دیگری به غیر از سطح و حجم فاضلاب در پلتفرم اینترنت اشیا می‌توانند به طور موثر کنترل شوند (مانند کیفیت آب و مواد تشکیل دهنده آن). پارامترهایی مانند جامدات، جامد محلول (TDS)، PH، شوری و غیره، میزان یا درجه غلظت آن‌ها را می‌توان شناسایی کرد. از این رو، این امکانات می‌توانند میزان آلودگی آب را اندازه‌گیری کنند و متعاقباً با استفاده از هوش مصنوعی موجود در پلتفرم روش‌های موثر مانند گندزدایی، تبادل یونی، فیلتراسیون و غیره برای تمیز کردن پیشنهاد داده می شود.

اینترنت اشیا در مدیریت فاضلاب

متعاقباً کیفیت آب و عناصر باقی‌مانده پس از تصفیه نیز قابل اندازه‌گیری است. این امر به تأسیسات تصفیه کمک می‌کند تا بازده فرآیندهای خود را محاسبه کرده و آن‌ها را برای تمیز کردن بهتر فاضلاب بهینه کنند. تاسیسات تصفیه فاضلاب تمام فاضلاب را جمع‌آوری کرده و آب تصفیه شده را از طریق شبکه خط لوله خود که کیلومترها گسترش می‌یابد، تحویل می‌دهند. با این حال، این خطوط لوله اغلب نشت می‌کنند و بر تنوع زیستی و زیرساخت‌ها (مانند جاده‌ها) در اطراف خطوط لوله تأثیر‌ می‌‌گذارند.

اینترنت اشیا در مدیریت فاضلاب

 با استفاده از روش های تشخیص نشتی مبتنی بر اینترنت اشیا ، امکانات مدیریت فاضلاب می‌تواند خطوط لوله نشتی را شناسایی کرده و متعاقباً اقدامات لازم را برای جایگزینی آن‌ها با لوله های جدید انجام دهد. اگرچه چالش‌هایی در رابطه با مدیریت فاضلاب و تصفیه فاضلاب وجود دارد، اما فناوری مبتنی بر اینترنت اشیا بر این موانع فائق می‌‍آید. این فناوری اجازه می‌دهد آب تصفیه شده در مکان‌های مناسب و بسیار مورد نیاز در محیط‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.