حفاظت از بناهای تاریخی با اینترنت اشیا

حفاظت از بناهای تاریخی با اینترنت اشیا

اینترنت اشیا می تواند امكانی برای متولیان میراث های فرهنگی و گردشگری ایجاد كند تا هوشمندانه بدون نیاز به حضور فیزیكی از نزدیك شدن افرادی كه قصد آسیب رساندن به این بناها و اشیای آن ها را دارند، جلوگیری كند.

اینترنت اشیا این امكان را ایجاد می كند كه متولیان نگهداری مكان های تاریخی بدانند چه شرایط آب و هوایی برای نگهداری بناها مناسب تر است و وجود چه نوع آلودگی هایی تخریب این بناها را سرعت می دهد.

نصب سنسورهای مختلف روی این بناها و هر وسیله ای كه در مكان ها وجود دارد و سپس اتصال آنها به اینترنت برای متمركزسازی همه آنها در یك نقطه مركزی این امكان را به دست می دهد كه با بهره گیری از كمترین نیروی انسانی بیشترین حفاظت را از ابنیه تاریخی به عمل آورد. ضمن آنكه لحظه به لحظه وضعیت هر بنا گزارش و نیازهای آن اعلام می شود.

حفاظت از بناهای تاریخی با اینترنت اشیا

در موزه ها ، گالری ها و فروشگاه های عتیقه  به دلیل وجود کلکسیون ها، آثار هنری ، تابلو ها و عتیقه ها، کنترل و پایش دما و رطوبت موزه بصورت دائمی امری حیاتی و حساس است. تغییرات پیش بینی نشده دما در این محیط ها می تواند ضررهایی سنگین و در بعضی مواقع جبران نشدنی وارد کند.

وجود سیستمی هوشمند برای مانیتورینگ و کنترل دمای موزه می تواند از تخریب و آسیب رسیدن به آثار جلوگیری کرده و همچنین امکان دسترسی در آینده به شرایط محیطی مناسب نگهداری را فراهم آورند. همچنین در فضاهای خاص مانند محل نگهداری کلکسیون های ارزشمند و انبارهای موزه ها ثبت و کنترل دما می تواند در بهینه کردن شرایط محیطی  برای آثار و عتیقه ها نقش مهمی ایفا کند.

میراث فرهنگی از اینترنت اشیا در حفظ بناهای تاریخی استفاده میکند

بسیاری از موزه‌ها در بناهای تاریخی هستند اما برنامه منظمی با آتش‌نشانی‌ها برگزار نمی‌شود تا آنها بدانند در زمان زلزله یا سیل باید از چه موادی استفاده کرده و عملیات نجات را از کدام نقطه شروع کنند. مثلاً اگر موزه‌ای دچار آتش‌سوزی شود و در آن موزه اسناد کاغذی مهمی‌ وجود داشته باشد نباید از آب برای اطفای آن استفاده نمود.اگر از اینترنت اشیا در موزه ها و بناهای تاریخی اسنفاده شود و سنسور ها و عملگرهایی در این مکان ها کارگذاری شود میتوان از خسارت های جبران ناپذیری جلوگیری نمود و به تمامی مراکز از جمله اداره پلیس و آتش نشانی و اداره های ثبت زلزله نگاری و مراکز مرمت آثار باستانی متصل نمود.