نگهداری پیشگیرانه در کارخانه هوشمند

نگهداری پیشگیرانه در کارخانه هوشمند با اینترنت اشیا

در یک کارخانه هوشمند به جای این که قطعات به مشکل بخورند تا پس از یک مدت معین از خط تولید خارج شوند، سنسور های هوشمند این امکان را می دهند که خرابی ها و مشکلات دستگاه ها به موقع و قبل از اینکه از دور خارج شوند بررسی شوند.

این قابلیت، اجازه استفاده بهینه و حداکثری از ماشین ها را می دهد. این کار حدس زدن را از فرآیند نگهداری ماشین خارج می کند و از داده های قطعی برای فعال نگهداشتن آن ها استفاده می کند. و این امکان را می دهد که قبل از اینکه نیاز به جایگزین کردن یک قطعه باشد از آن تا مرز خرابی استفاده شود.

محیط اطراف سنسور می تواند تاثیر زیادی بر عملکرد آن داشته باشد. سنسورهای هوشمند می توانند تشخیص دهند که لنزها با گرد و غبار پوشیده شده اند و سرپرست مربوطه را خبر کنند، در حالی که اطلاعات مربوط به منبع و محل مشکل را ارائه می دهند و از پاسخ و تعمیر سریع اطمینان حاصل می کنند. این امر کارایی عملیاتی را بهبود می بخشد و زمان توقف را کاهش می دهد.

نگهداری پیشگیرانه در کارخانه هوشمند

با سنسور های هوشمند، می توان از یک خط تولید که در آن تغییر خط مکرر مورد نیاز است استفاده بهتری داشت. به جای تنظیم دستی یک دستگاه برای هر تغییر محصول، می توان آن را از طریق یک کنترلر که چندین پروفایل در آن ذخیره شده است تنظیم کرد.

داده هایی که دریافت می شوند همچنین می تواند برای بهبود عملکرد تولید مورد استفاده قرار گیرد. پیشرفت در فن آوری و قابلیت های باند پهن به معنی پردازش سریع تر مقادیر زیاد داده های نابرابر است که می تواند برای تجزیه و تحلیل تولید و بهبود کارایی در طول زمان مورد استفاده قرار گیرد.

با پلتفرم اینترنت اشیا در کارخانه هوشمند ، می توان اطلاعاتی کسب کرد و این امکان را می دهد که تصمیم بگیرید که آیا گروه عملیاتی باید به کلی متوقف شود، و یا اینکه دستگاه معیوب می تواند تعمیر شود و عملیات بدون از دست دادن محصول تکمیل شود. و همچنین به اطلاعات مربوط به آنچه در هر زمان درون دستگاه اتفاق می افتد، دسترسی دارید.